About Us

บริษัท บีที-โปร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่าทศวรรษ

การติดตั้งไฟฟ้า

สำหรับงานก่อสร้างใหม่ของท่านหรือไม่ว่าจะเป็นงานปรับปุรงโครงการใดๆเช่น อาคารพาณิชย์ โกดังเก็บสินค้า ห้างสรรพสินค้า โรงงาน และ โรงงานผลิตสินค้า เรา บริษัท บีที-โปร จำกัด เสนอทางออกที่สมบูรณ์และหลายหลากของ งานไฟฟ้า งานซ่อมแซม และงาน ปรับปรุงที่จะเป็นไปตามความต้องการทั้งหมดของท่าน

แผงจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้ากำลังปานกลาง และ ต่ำ แผงจ่ายไฟหลัก แผงจ่ายไฟ และ ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ ดังนั้น จึงให้คำตอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพลังงาน การส่งมอบที่ปลอดภภัย ความน่าเชื่อถือ และ การทำงานข้างต้น การป้องกันระบบจ่ายไฟของท่าน เพื่อที่จะช่วยลูกค้าของเราจัดกรแผนงานไฟฟ้าได้อย่างเรียบร้อย

การบำรุงรักษาเชิงป้องการ

บริษัท บีที-โปร จำกัด จะดำเนินการดูแลและให้บริการอย่างดีโดยทีมงานของเราเพื่อรักษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของท่านให้อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ตามปกติดโดยจัดหาวิธีที่สามารถจัดการและต้นทุนต่ำอย่างเป็นระบบให้สำหรับการเดินสายไฟฟ้า ที่จำเป็นต้องมีความปลอดภภัย และ ความคงทน เพื่อ การลงทุนของท่าน โดยให้ความเชื่อมั่นว่าจะดำเนินการ โครงการเดินสายไฟฟ้าของท่านอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

งานที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

ที่ บริษัท บีที-โปร จำกัด เรารับประกันการออกแบบและการติดตั้งที่มีคุณภาพและเสนอทางออกที่ดีที่สุดให้ตรงตามเวลาสำหรับงานไฟฟ้าของท่านซึ่งจะเหมาะสมสำหรับความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเสมอของอุตสาหกรรมที่กำลังเจริญเติบโต

Main Distribution Board

Distribution Board

 Motor Control Center